MeisterSinger Newsletter
MeisterSinger Nederland Newsletter 2013


 
Um diesen Newsletter in Ihrem Browser anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
 
 
MeisterSinger Newsletter
Oktober 2013
Meisteringer
 
Indien de nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven voor u? Klik dan hier.
 

 

Beste MeisterSinger dealer,

Nog een paar weken en de eindejaarsverkopen gaan beginnen. Laten we met z’n allen hopen dat de eerste voorzichtige herstelsignalen zich doorzetten en dat de consument zich niet al te veel laat afleiden door de Rusland en Zwarte Piet kwesties.

Voor MeisterSinger is het tot op heden een heel bevredigend jaar geweest, maar het kan natuurlijk altijd beter!


NL Marketing Plan 2013:
Zoals u in bijgaande plan kunt zien zal vanaf begin volgende maand de advertentiecampagne van MeisterSinger in volle hevigheid losbarsten. Gelukkig heeft het overgrote merendeel van de dealers wederom besloten om mee te doen met deze campagne, waarvoor mijn dank. Als toetje hebben we, buiten het plan om, een 1/1 FC advertentie geregeld in het Elsevier magazine Medisch Contact. Dit magazine wordt gelezen door bijna 45.000 medisch specialisten en artsen, een heel aantrekkelijke doelgroep voor ons. Bijgaand als voorbeeld de advertentie die hierin verschijnt.
We verwachten dat deze campagne, net als in de afgelopen jaren, zijn vruchten zeer zeker af zal gaan werpen.
  MeisterSinger Marketingplan 2013     


  Voorbeeld Advertentie Medisch Contact

 

NL Limited Edition 2013:
Verder zal deze week de nieuwe Nederlandse Limited Edition worden uitgeleverd. De eerste bestellingen van consumenten zijn al binnen gekomen bij meerdere dealers en dit enkel en alleen op basis van beeldmateriaal, iets waar wij natuurlijk erg content mee zijn. Veel succes met de verkoop.
 

   Retailer Information Booklet   
NL Edition 2013   
           


MeisterSinger NL in 2014:
Mede ingegeven door mijn drukke werkzaamheden als export manager van dit mooie merk in combinatie met o.a. het enorm verslechterde betalingsgedrag van een aantal Nederlandse dealers zal er in 2014 een herstructurering plaats gaan vinden binnen het dealerbestand van MeisterSinger. Mij ontbreekt simpelweg de tijd om elke keer maar weer achter dealers aan te gaan met oude openstaande facturen en bovendien zou het natuurlijk de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat indien men iets koopt (en in een groot aantal gevallen ook weer doorverkocht heeft) dat men dit ook netjes op tijd betaald nietwaar? Natuurlijk zijn er altijd bijzondere omstandigheden die van toepassing kunnen zijn, maar dan is het toverwoord communicatie. Op dit moment staat de Nederlandse klant bij MeisterSinger bekend om haar of zijn slechte betalingsmentaliteit en het kan natuurlijk niet zo zijn dat hier de goeden onder kwaden lijden. Vanaf 2014 zal dan ook eerder en sneller een incassobureau door MeisterSinger worden ingeschakeld om deze achter openstaande rekeningen aan te laten gaan en zullen dealers die consequent, soms zeer, oude facturen open hebben staan op een zeker moment zonder pardon van de dealerlijst afgehaald worden. Verder zal het aanbieden van MeisterSingers in web shops en/of websites tegen lagere prijzen dan de officiële Wvp en het doen van speciale acties nog nauwlettender in de gaten worden gehouden vanuit Münster. Ik denk dat een ieder van u hier begrip voor op kan brengen. Met de overige dealers zullen wij een nog intensievere samenwerking aangaan, waarbij ook van de zijde van die dealers iets meer vereist zal gaan worden in het kader van etalagepositionering en voorraadpositie etc., wij zullen echter nooit minimale inkoop aantallen gaan vereisen en/of contracten op gaan stellen! Wij blijven op een gelijkwaardig niveau met u samenwerken.
Verder zal MeisterSinger zich in 2014 nog uitdrukkelijker gaan positioneren als 1 wijzer merk en zal er als slagroom op het toetje iets heel bijzonders gaan gebeuren! Meer info volgt in de loop van 2014.

 

                                      

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen.

Ik wens u een bijzonder goede periode toe en ik hoop u voor het einde van het jaar nog een keer te bezoeken.

Met vriendelijke groeten.

 

 

John van Steen
 
 
 
© 2001-2013 MeisterSinger GmbH & Co. KG - We reserve the right to changes in the design and of technical features.
Newsletter E-Mail: ###USER_email###

Newsletter subscribe
 
© 2001-2018 MeisterSinger GmbH & Co. KG - Wir behalten uns das Recht vor, das Design sowie technische Funktionen jederzeit zu ändern.
Newsletter E-Mail: ###USER_email###

Newsletter abbestellen